City Hall

City Hall. Post office

village Nimoreni

Nimoreni - one of the great Bessarabian villages

Gymnasium

Gymnasium Metropolitan Gurie Grosu village Nimoreni

The bust of Metropolitan Gurie Grosu

The bust of Metropolitan Gurie Grosu. The bust was carved by the sculptor of Arcadia Gamco from Suruceni.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Back To Top

Studii întru binele comunității

Se încheia primul an de studii la fără frecvență, când, printre masteranzii de la specialitatea Administrarea publică, l-am cunoscut pe Andrei Covali, primar al satului Nimoreni, raionul Ialoveni. Își făcuse careva însemnări în agenda sa și, după ce ne-am salutat și am făcut cunoștință, i-am solicitat opiniile referitor la studiile de la Academie, impactul lor asupra activității în administrarea publică, la nivel local.

- M-ați luat cam prin surprindere, dar vă pot spune că, chiar din primul an de studii, așteptările au fost cele scontate. Pentru mine aceste studii sunt binevenite și necesare din considerentul că, activând din 2011 în calitate de primar, din 2007 fiind și consilier local, am înțeles că domeniul administrației publice este mult mai vast și atunci, când dorești o perfecționare în domeniu, ești obligat să studiezi, să cunoști obiectul administrării publice. La Academie am fost și mai înainte, la cursuri de dezvoltare a măiestriei profesionale, și am înțeles că, după cum este și un slogan afișat în holurile Academiei, toată viața prin instruire și nicidecum o instruire pentru toată viața, a studia continuu înseamnă un adevărat profesionist. Cu atât mai mult, să studiezi aprofundat știința administrării publice. Mai ales pentru mine, absolvent al Universității Tehnice a Moldovei, fiind inginer de specialitate și pășind pe calea administrării publice, aceste studii sunt absolut necesare, dacă dorești să fii de un real folos pentru societate. Și, după primul an, am înțeles că anume aici, la Aca demia de Administrare Publică poți acumula acele cunoștințe de calitate ca să devii un profesionist adevărat în domeniu.

Cunoștințele acumulate îmi ajută să administrez mai eficient treburile satului, întru binele oamenilor, să fiu precaut la legalitatea actelor emise, la corectitudinea respectă- rii actelor normative. Având legea de căpătâi în activitatea de zi cu zi - Legea privind administrația publică locală nr. 436, precum și celelalte legi care au tangență nemijlocită cu domeniul administrației publice - ne străduim să facem față solicitărilor, adresărilor din partea cetățenilor ce țin de soluționarea problemelor, prestarea de servicii publice calitative, dezvoltarea locală, în ansamblu, care sunt sarcinile de bază pentru o autoritate publică.

Aflat la al doilea mandat de primar, Andrei Covali consideră că aceasta este vocația sa, apreciat fiind de consăteni prin încrederea lor. Astfel că a câștigat detașat, din primul tur, alegerile locale din 2011 și 2015. Și practica bogată, experiența înaintată a celor 10 ani de activitate în domeniul administrației publice, consolidate acum de cunoștințele acumulate din primul an de studii în cadrul Academiei, îi permit să aplice o strategie dinamică pentru dezvoltarea durabilă a localității

- O dezvoltare durabilă a localității poate fi obținută prin proiectele elaborate și argumentate corect din punct de vedere social și economic. Am elaborat planul strategic de dezvoltare socioeconomică a localității, în care sunt prevăzute toate obiectivele, proiectele și programul de acțiuni pe fiecare obiectiv pe perioada determinată de timp. An de an, primarul prezintă dare de seamă în fața consiliului local despre activitatea primăriei pentru anul precedent, precum și planul de lucru pentru perioada ulterioară. Astfel, sunt stabilire proiectele prioritare ce vor avea un impact mai mare în dezvoltarea durabilă a localității. Metodologia de elaborare a proiectelor este una simplă: formăm un grup de lucru în domeniul proiectului respectiv, care în baza unor analize completează formularele de aplicare și le transmit către donator. Dat fiind faptul că în primărie nu avem specialiști în elaborarea proiectelor, în cazul în care proiectul este unul mai de ansamblu, atunci contractăm o companie specializată în elaborarea proiectelor, pentru a fi acceptat de donatori și implementat.

Proiecte implementate la nivel local sunt mai mici și mai mari ca valoare și ca impact. Începând cu primul an de activitate, mi-am propus, ca împreună cu echipa din cadrul primăriei și cu consilierii locali, să depunem tot efortul pentru dezvoltarea infrastructurii localității, a sectorului economic și prestarea serviciilor publice variate pentru cetățenii care ne-au delegat prin votul lor. Astfel prioritare au fost proiectele ce țin de infrastructura drumurilor locale ce duc spre instituțiile publice (4,5 km de drumuri asfaltate și 4 km acoperite cu pietriș, 2,5 km de trotuare pavate), iluminatul public stradal (150 de lămpi instalate pe un drum de 6 km lungime), asigurarea cu gaze naturale, construcția apeductului magistral de la Ialoveni către Nimoreni și satele vecine.

N-am uitat nici de generația tânără. Astfel, la gimnaziul din sat au fost amenajate sălile de studii, procurat mobilier, tehnică de calcul necesară, utilaj tehnologic pentru cantină, iar la grădinița de copii a fost amenajat teritoriul pentru odihna și distracția copiilor. Toate acestea datorită implicării active atât a comunității, cât și a cadrelor didactice, fiind susținuți de Guvernul României prin granturile oferite către instituțiile publice preșcolare. Și pentru 2017 avem de implementat un proiect din acest grant prin FISM, investițiile totale ridicându-se la peste 30 milioane de lei.

Cele realizate, dar și studiile la Academie, ne inspiră încrederea în forțele noastre, astfel că vom continua la un nivel mai avansat elaborarea viitoarelor proiecte pentru comunitate. Într-o primărie se poate de realizat multe proiecte alături de o echipă puternică, profesionistă și devotată comunității. Proiecte prioritare, prevăzute pentru viitor, sunt ca o continuare a celor implementate în domeniul infrastructurii drumurilor, sistemului de apeduct și sanitație, iluminatului public stradal și prestării serviciilor publice de calitate.

În planurile sale de viitor pentru dezvoltarea durabilă a satului de baștină, primarul Andrei Covali se bazează pe continuarea studiilor la Academie, pe îmbinarea teoriei cu practica, pe implicarea nemijlocită a cetățenilor în luarea deciziilor și implementarea acelor proiecte de care comunitatea are nevoie cel mai mult în ziua de azi. Ceea ce rezultă într-o renovare permanentă a satului Nimoreni cu o alta imagine, se simte mândria și dorința de a trai in acest sat pitoresc, înconjurat de lacuri și câmpii, frumoase, cu oameni gospodari și buni la suflet. 

Ion AXENTI

Search

Contact us

E-mail:
Subject:
Message: