Back To Top

Сельский совет

1. Cebotari Victor – PDM

2. Stratulat Piotr – PDM

3. Repleanciuc Vladimir – PDM

4. Burea Ion – PDM

5. Puiu Viorica – PDM

6. Gheorghita Vitalie – ACUM

7. Verdes Iurie – ACUM

8. Eremia Natalia – candidat independent

9. Coval Victor – ACUM

10. Neaga Victor – PLDM

11. Covali Andrei – PLDM

Lista angajaţilor:

Primarul – Covali Andrei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

- Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul economic şi financiar-bugetar

- Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul politicii de cadre

- Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul învăţămîntului, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii

- Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul ecologiei şi amenajării teritoriului, situaţiilor excepţionale

- Sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

Secretarul consiliului sătesc – Ursu Violeta

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

- Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului sătesc

- Asigurarea legalităţii actelor adoptate de consiliul sătesc şi primarul satului

- Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise

- Legalizarea şi autentificarea actelor, documentelor

- Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

Specialist în problemele perceperii fiscale – Ciofu Zinaida

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

- Acumularea impozitului funciar de la persoanele fizice şi gospodăriile ţărăneşti

- Acumularea impozitului pe bunurile imobile de la persoanele fizice

- Acumularea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii de la persoanele fizice.

Specialist în reglementarea regimului funciar – Olaru Gheorghe

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

- ţine Cadastrul Funciar al satului

- Controlează respectarea Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri

- Examinează şi propune spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului

- Examinează litigiile funciare apărute şi propune măsuri organelor corespunzătoare

Contabil şef – Ursu Natalia

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

- Pregăteşte şi prezintă spre aprobare Bugetul local

- Organizează îndeplinirea strictă a Bugetului

- Duce catalogul principal, cărţile de venituri şi cheltuieli ale Bugetului

- Conduce organizarea lucrului în cadrul contabilităţii şi activităţii financiar-bancare lunare, trimestriale şi anuale.

Bibliotecară – Girbu Liuba, tel.0-268-32-121

Asistent social – Covali Alexandra, tel.0-268-32-121

Lucrator social – Ursu Eugenia

Inspector de sector – Lazarescu Radu, tel. 0-268-32-121