Back To Top

Сельский совет

 1. Eremia Nicolae 

 2. Stratulat Piotr – PDM tel. 0-268-32-339

 3. Olari Leonid – PDM tel. 0-268-32-431

 4. Burea Ion – PDM tel. 0-268-32-521

 5. Cecan Andrian – PDM tel. 0-268-32-534

 6. Coval Victor - PDM 0268-32-171

 7. Pintveris Victoria – PDM tel. 0-268-32-445

 8. Eremia Natalia – PPM tel. 0-268-32-331

 9. Ciocan Tudor – PL tel.

 10. Eremia Andrei – PPEM tel.

 11. Covali Andrei – PLDM tel. 0-268-32-400

Lista angajaţilor:

Primarul – Covali Andrei

   Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

-         Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul economic şi financiar-bugetar

-         Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul politicii de cadre

-         Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul învăţămîntului, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii

-         Respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul ecologiei şi amenajării teritoriului, situaţiilor excepţionale

-         Sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

Secretarul consiliului sătesc – Covali Mihail

   Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

-         Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului sătesc

-         Asigurarea legalităţii actelor adoptate de consiliul sătesc şi primarul satului

-         Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise

-         Legalizarea şi autentificarea actelor, documentelor

-         Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

Specialist în problemele perceperii fiscale – Ciofu Zinaida

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

-         Acumularea impozitului funciar de la persoanele fizice şi gospodăriile ţărăneşti

-         Acumularea impozitului pe bunurile imobile de la persoanele fizice

-         Acumularea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii de la persoanele fizice.

           Specialist în reglementarea regimului funciar – Olaru Gheorghe

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

-         ţine Cadastrul Funciar al satului

-         Controlează respectarea Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri

-         Examinează şi propune spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului

-         Examinează litigiile funciare apărute şi propune măsuri organelor corespunzătoare

           Contabil şef – Eremia Elena

Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului:

-         Pregăteşte şi prezintă spre aprobare Bugetul local

-         Organizează îndeplinirea strictă a Bugetului

-         Duce catalogul principal, cărţile de venituri şi cheltuieli ale Bugetului

-         Conduce organizarea lucrului în cadrul contabilităţii şi activităţii financiar-bancare lunare, trimestriale şi anuale.

Bibliotecară – Girbu Liuba, tel.0-268-32-121

Asistent social – Covali Alexandra, tel.0-268-32-121

Lucrator social – Ursu Eugenia, tel. 069410039

Inspector de sector – Radu Lazarescu, tel. 0-268-32-121