Back To Top

Библиотека

Istoricul bibliotecii publice din satul Nimoreni

I.    Date generale.


     Biblioteca publică din satul Nimoreni , situată la 25 km de capitala Republicii Moldova – Chişinău şi la 10 km de centrul raional Ialoveni.
     Sediul bibliotecii, se află in centrul satului. Actual, biblioteca îşi are localul în clădirea Primăriei, etajul 2 în vecinătate cu gimnaziul „Mitropolit Gurie Grossu”, punctul medical, biserica din sat, iazul – toate acestea sunt liber admirate chiar din interiorul bibliotecii.
     În interior biblioteca dispune de o sală luminoasă şi spaţioasă, cu o reparaţie curentă, încălzire la gaze naturale, lumină electrică cu condiţii bune pentru activitate.
     O jumate de sală  este ocupată de colecţia de cărţi şi alte documente, cealaltă jumătate e ocupată de mese şi scaune pentru activitatea zilnică.
     Fondatorul financiar al bibliotecii publice este Ministerul Culturii, Secţia de cultură Ialoveni, Primăria satului.
     Misiunea bibliotecii este de asigura toţi cetăţenii localităţii cu servicii calitative, acces liber la toate sursele de informaţie disponibile.
     În prezent biblioteca publică din Nimoreni este cîrmuită de Eremia Eudochia – nascută la 2 decembrie 1983, studii superioare licenţiate in pedagogie. Activitatea in domeniul culturii l-a inceput in septembrie 2010 ca şefă a Bibliotecii publice Nimoreni unde activează pînă în prezent.

     II.Istoricul.


     Anul fondării bibliotecii publice din Nimoreni este 1955 – potrivit datelor din paşaport.
     De la inceput, biblioteca n-a avut o încapere permanentă, localurile au fost arendate: Primăria ce activa atunci în casa-club a satului, într-o casă filandeză, în şcoală, casa de cultură,  care la 1979 s-a demolat, în casă la „Băsarabeanu”, la garaj, cinematograful de vară, la „Luminiţă”.Datorită fostului Primar, în prezent  secretar de primărie – Mihail Covali, biblioteca a fost stabilită în primărie în 1996.
     Condiţiile de muncă, desigur au lipsit , fără încălzire, fără lumină, materiale necesare pentru activitate. Acum aceste condiţii sînt.
     Primii bibliotecari, care au contribuit la înfiinţarea, dezvoltarea şi păstrarea fondului sunt:
     Chiriac Zinaida – lucrător al primăriei, studii începătoare , anii de lucru 1955 – 1958; Vera P – studii speciale – 1958-1963; Tăbărîţă Zoia – 1964-1970; Miron Grigorii – 1971-1980; Pîna în 1982 au lucrat oameni fara studii speciale. Din 1982 pina in 2010 Biblioteca publica a fost condusa de Danila Efrosiania.Din 2010 pina in prezent Biblioteca publica este condusa de Eremia Eudochia.
     Mărimea colecţiei la fondare, era de aproximativ 300 documente.pe parcursul activităţii diferitor bibliotecari, colecţia de carte s-a îmbogăţit raportal la 10 ani 1965-3500 exemplare, 1975 – 8298 exemplare, 1985 -13161 exemplare, 1995-7857 exeplare, 2006-6335 exemplare, 2012 -6845 exemplare. Completarea fondului a fost mai mult cantitativ-multă literatură rusă şi chirilică. Datorită alocaţiilor din primărie si secţia cultură privind achiziţia de carte, acumulăm literatură în grafia latină , care este solicitată permanent, în legatură cu trecerea la noua grafie.

                                                                                                                                 .