Back To Top

Памятники

MONUMENTE  DE  ISTORIE  ŞI  CULTURĂ  DIN   REPUBLICA  MOLDOVA

 

Raionul  Ialoveni

Localitatea : Satul Nimoreni

 

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Nimoreni. Aşezare.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de arheologie.
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Sec. XV - XVII.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Amplasare pe panta râului ce se scurge prin satul Nimoreni, spre Vest de marginea satului, la 100 metri spre Sud, alături de ferma de animale.
 1. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

 

 

 

 

+

 

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

  

 1. DATE  ISTORICE :

a)      De către cine şi când a fost identificat, cine şi când a efectuat săpături, cercetări, locul păstrării colecţiilor, publicaţii. :

Descoperire de I. A. Rafalovici în anul 1959.

b)      Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului. Nu sunt.

c)      Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei). Nu s-au efectuat.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Caracterul stratului cultural, stratigrafie, cele mai importante obiecte descoperite.

A fost descoperită ceramică din evul mediu secolele XV – XVII.

  1.  Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului.

Importanţă ştiinţifică : descoperire, silişte. 

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)
 1. Rukman E. A. Pameatnichi Sarmatov i plemean cirneahovscoi culiturâ : Arhiologhicescaia carta Moldavscoi SSR, Vâpusc 5. Chishinău, 1975 – p.136.
 2. Polevoi L.L., Bârnea T. P. Crednecovâie pameatnichi (XIV – XVII), ctr. 94.
 3. Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Ialoveni, s. Nimoreni. Manuscris alcătuit de Roşca A. şi Vâlcu V. Arhiva Ministerului Culturii din Republica Moldova.
 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală : Teren agricol.

Starea actuală

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

 

Stratul cultural

 

 

 

+

Obiecte descoperite

 

 

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :
  1. Categoria de protejare : Naţională.
  1. Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire : Registrul monumentelor R. M. ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului R. M. nr. 1531 – XII, din 22 iunie 1993.
  1. Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :
  1. Apartenenţa monumentului şi gestionarul :
  1. Data şi numărul actului de protecţie:

Data completării paşaportului :    01.03.2012                                   

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

Responsabil de protecţia monumentelor:  Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : Nimoreni. Aşezare.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Arheologie
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) : Sec. XV - XVII.
 4. Caracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) :Teren agricol.
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) :Avariat.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) :Naţională.

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Nimoreni. Aşezare.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de arheologie.
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Sec. II – IV; Sec. XII - XIV.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Amplasare la 600 – 700 metri Est de la satul Nimoreni, în lunca râului Işnoveţ.
 1. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

 

 

 

 

 

+

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

  

 1. DATE  ISTORICE :

d)     De către cine şi când a fost identificat, cine şi când a efectuat săpături, cercetări, locul păstrării colecţiilor, publicaţii. :

Descoperire de către Dergacev V. A. în anul 1953. Materiale documentare V. A. Dergacev. Anul – 1966.

e)      Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului. Nu sunt.

f)       Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei). Nu s-au efectuat.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Caracterul stratului cultural, stratigrafie, cele mai importante obiecte descoperite.

A fost  găsită ceramică Lucaşevca V, secolele XII – XIV şi vase din perioada tripoliană, cernihov şi moldovenească târzie. 

  1.  Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului.

Importanţă ştiinţifică : descoperire, silişte. 

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)
 1. Rukman E. A. Pameatnichi Sarmatov i plemean cirneahovscoi culiturâ : Arhiologhicescaia carta Moldavscoi SSR, Vâpusc 5. Chishinău, 1975 – p.136.
 2. Feodorov G. B., Cebotareanco G. F. Pametnichi drevnâh slavian (VI – XIII bb.) / Academia Nauc MSSR, Chişiniov, 1975.
 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală :

Starea actuală

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

 

Stratul cultural

 

 

 

+

Obiecte descoperite

 

 

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :

a)      Categoria de protejare : Naţională.

 b)      Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire : Registrul monumentelor R. M. ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului R. M. nr. 1531 – XII, din 22 iunie 1993.

c)      Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :

 d)     Apartenenţa monumentului şi gestionarul :

 e)      Data şi numărul actului de protecţie:

 Data completării paşaportului :    01.03.2012                                  

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

Responsabil de protecţia monumentelor:   Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

 Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : Nimoreni II. Aşezare.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Arheologie
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) : Sec. II – IV; Sec. XIV - XVII.
 4. Caracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) :Păşune.
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) :Avariat.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) : Naţională.

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Nimoreni II. Aşezare.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de arheologie.
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Epoca târzie a bronzului.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Amplasare la 1,5 km. în dreapta satului Nimoreni, în dreapta de la drumul Nimoreni – Suruceni.
 2. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

 

 

 

 

 

+

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

 

 1. DATE  ISTORICE :

f)       De către cine şi când a fost identificat, cine şi când a efectuat săpături, cercetări, locul păstrării colecţiilor, publicaţii. :

Descoperire de I. A. Rafalovici în anul 1959. Cercetată de către B. A. Dergacev în anul 1966.

g)      Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului.

Nu sunt.

h)      Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei).

Nu s-au efectuat.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Caracterul stratului cultural, stratigrafie, cele mai importante obiecte descoperite.

Au fost găsite bucăţi de ceramică din epoca târzie a bronzului.

  1.  Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului.

Importanţă ştiinţifică : descoperire, silişte. 

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)
 1. Rukman E. A. Pameatnichi Sarmatov i plemean cirneahovscoi culiturâ : Arhiologhicescaia carta Moldavscoi SSR, Vâpusc 5. Chishinău, 1975 – p.136.
 2. Dergacev B. A. Pameatnichi Ăpohi Bronzâ, - Cişinev., Ştiinţa, 1973. s. 96.
 3. Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Ialoveni, s. Nimoreni. Manuscris alcătuit de Roşca A. şi Vâlcu V. Arhiva Ministerului Culturii din Republica Moldova.
 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală :

Starea actuală

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

 

Stratul cultural

 

 

 

+

Obiecte descoperite

 

 

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :

a)      Categoria de protejare : Naţională.

 b)      Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire : Registrul monumentelor R. M. ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului R. M. nr. 1531 – XII, din 22 iunie 1993.

c)      Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :

d)     Apartenenţa monumentului şi gestionarul :

 e)      Data şi numărul actului de protecţie:

Data completării paşaportului :    o1.03.2012                                   

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

Responsabil de protecţia monumentelor:  Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 
 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : Nimoreni II. Aşezare.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Arheologie
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) : Epoca târzie a bronzului.
 4. Caracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) :Păşune.
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) :Avariat.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) : Naţională.

 

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Troiţă :„Eroilor neamului”.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de istorie şi arta.
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Războaiele din anii 1914 – 1918, 1941 – 1945, Afganistan, Transnistria; deportările din 1947, 1949; Incidentul de la Cernoboli.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Amplasare în Parcul Central din localitatea Nimoreni, în apropierea Gimnaziului si a Bisericii.
 1. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

+

 

 

 

 

 

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

 

 1. DATE  ISTORICE :

f)       Istoria apariţiei, dezvăluirea evenimentelor şi personalităţilor în legătură cu care obiectiv a căpătat statut de monument, autor, constructori, beneficiar, izvoarele şi documentele de referinţă :

În memoria sătenilor participanţi în războaie şi celor deportaţi. În războaie au participat 166 săteni, care sunt incluşi în „Eroii neamului”. În luptele din Afganistan au participat – 3 săteni. În  Transnistria au participat 58 săteni, 7 nu mai sunt în viată. Deportaţi în Siberia - 5 familii. La catastrofa de la Cernoboli a participat Cristea Ion, care nu mai este in viată. În anii 1994 – 1995, în timpul construcţii drumului central, deoarece troiţa era situată în calea drumului, troiţa a fost reconstruită cu 10 metri înspre Nord, în faţa gimnaziului. Nu sunt date despre primii constructori ai troiţei. Organizator şi susţinerea financiară la reconstrucţia din nou a troiţei a fost - Stratulat Ion. Inaugurat în anul 1995.

 g)      Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului.

În 2009 -2011 in aropierea monumentului a fost constrit un parc, încît deja monumentul este amplasat in Parcul Central.În jurul monumentului s-a pavat cu blocuri de trotuar.

h)      Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei).

În anul 2008 la monument au fost  realizate lucrări de restaurare prin şlefuit, reparate crăpăurile si vopsit de către Alexandru Iurco.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Descrierea monumentului, existenţa şi textul conţinut, inclusiv pe plăci comemorative, data instalării.

Troiţa este compusă din trei cruci, confecţionate din lemn, care sunt instalate pe un postament din două trepte, la poalele cărora sunt instalate în stânga şi în dreapta plăci cu numele eroilor din sat. Crucea din mijloc este un cu 10 cm. mai înainte decât crucile din stânga şi dreapta şi are o înălţime mai mică. La mijloc crucile sunt unite prin două icoane încrustate în lemn, la vârf, printr-un arc în formă de trepte, care în mijloc are un hulub cu aripele deschie în jos. Troiţa este acoperită cu tablă ornamentată. Teritoriul troiţei este înconjurat de un gard mic din piatră.Recent in anii 2010-2012 in jurul troitei a fost constrit un parc amenajat cu scaune si urne unde locuitorii satului cit si oaspetii pot sa se odihneasca.Parcul este inverzit cu pomi, verdeata si flori.  Inscripţie pe treapta a doua a postamentului: „EROII NEAMULUI”. Pe treapta prima a postamentului placi sunt aranjate în ordine  următoarele inscripţii :

EROII                    NEAMULUI

 

Bârsan  A. S.

Bârsan  G. M.

Bârsan  I. M.

Bârsan B. C.

Brigadir T. N.

Bulică T. S.

Burea G.F.

Burea I. P.

Burea P. A.

Burea P. C.

Burlac A. S.

Burlac F. G.

Burlac P. A.

Ciocan D. F.

Ciocan P. I.

Ciocan P. N.

Ciofu S. V.

Chisari P. G.

Cojocari A. D.

Cojocari A. D.

Cojocari D. G.

Cojocari C. D.

Cojocari I. A.

Cojocari I. D.

Cojocari S. I.

Coreali A. G.

Coreali A. N.

Coreali A. S.

Coreali I. N.

Dodu I. I.

Dodu I. N.

Dodu P. T.

Eremia A. N.

Eremia  I. M.

 

 

Eremia T. G.

Eremia S. C.

MihalacheV. I.

Miron A. N.

Metric I. V.

Metric P. S.

Metric S. A.

Moroi C. N.

Moroi D. L.

Neaga I. C.

Olari A. C.

Olari A. F.

Olari C. F.

Olari F. A.

Olari F. C.

Olari F. N.

Olari S. C.

Onică F. M.

Onică I. M.

Onică I. P.

Pârcălab C. I.

Pârcălab I. A.

Praşcore S. A.

Rusu A. O.

Tanas I. I.

Tataru I. E.

Trestian C. F.

Trestian I. P.

Tofan V. I.

Turculeţ I.F.

Turculeţ I. L.

Turculeţ I. L.

Turculeţ G. F.

Ursu G. N.

Vutcari I. A.

 

Bârsan C. C.

Bârsan  E. C.

Bârsan G. C.

Bârsan P. C.

Bârsan  S. C.

Braga G. G.

Burea A. C.

Burea F. S.

Burea  F. S.

Burea G. F.

Burea I. C.

BureaI. F.

Burea I. S.

Burea I. A.

Burea S. S.

Burlac I. N.

Burlac M. A.

Burlac I. S.

Ciocan G. M.

Ciocan I. C.

Ciocan I. M.

Ciocan I. C.

Ciocan P. I.

Ciocan Z. N.

Ciofu D. V.

Chiriac I. V.

Chisari V. S.

Cojocari A. I.

Cojocari I. T.

Cojocari S. S.

Cojocari S. O.

 

 

Cojocari S. I.

Cojocari V. A.

Costin I. I.

Costin V. V.

Coreali E. P.

Coreal D. G.

Coreal I. P.

Coreal I. P.

Coreal I. V.

Coreal N. I.

Coreal P. F.

Coreal I. S.

Dogari S. A.

Dombrovschi P.A.

DombrovschiV. A.

Eremia A. C.

Eremia C. C.

Eremia T. C.

Eremia I. C.

Eremia L. C.

Eremia I. C.

Gheorghiţă A. A

Gheorghiţă G. T.

Gheorghiţă I. R.

Gheorghiţă I. P.

Gheorghiţă I. S.

Meghea S. T.

Metric A. I.

Metric I. I.

Metric V. i.

Metric V. V.

 

 

Miron A. N.

Miron F. C.

Miron G. I.

Miron I. C.

Miron I. G.

Miron M. G.

Miron N. S.

Miron I. L.

Olari A. Ş.

Olari A. M.

Olari G. F.

Olari G. Ş.

Olari Ş. V.

Perju I. S.

Scripcari C. P.

Tanas G. P.

Tofan A. I.

Trestian L. A.

Trestian T. G.

Trestian V. Z.

Turculeţ S. M.

Ursu A. I.

Ursu G. I.

Ursu G. P.

Ursu G. N.

Ursu L. A.

Uşanu A. I.

Uşanu I. I.

Uşanu  P. I.

Vutcari N. I.

 

Participanţi la războiul din Transnistria

Verdeş Iurie

Zamfir Iurie

Budeanu Ion

Ursu Nicolae

Ursu Andrei

Tarlev Vasile

Burea Tudor

Dlari Seghei

Raiu Victor

Frunya Victor

Covali Veaceslav

Gândea Serghei

Niga Victor

Ciocan Andrei

Cojocari Leonid

Secrieri leonid

Ciocan Vasile

Mertic Ion

Munteanu Andrei

Pozdneacov Andrei

Burea Nicolae

Gheorghiţă Ion

Burea Ion

Bârsan Ion

Covali Iurie

Olari Ion

Solonari Vasile

Burea Serghei

Tofan Ion

Ciocan Serghei

 

 

 

Damian Victor

Olari Andrei

Eremia Nicoloae

Gorea Nicolae

Turculeţ Ion

Cojocari Vasile

Olari Constantin

Gîndea Nicolae

Burea Gheorghe

Ciocan Ion

Cebotari Nicolae

Tofan Nicolae

Cifu Vladimir

Grosu Semion

Olari Ion

Olari Ion Isac

Tanas Andrei

Vutcari Mihail

Puiu Tudor

Frunză Serghei

Ursu Gheorghi

Burlea Anatolie

Burea Vasile

Burea Andrei

 

 Decedaţi :

 

Vutcari Vasile

Cojocari Ion

Onica Fiodor

Covali Ion

 

 

 

 

Afganistan

 

Cijocari Vasile

Gheorghiţă Constantin

Covali Dumitru

 

Cernoboli

 

Cristea Ion

 

 

Represaţi

 

Iurco Pavel

Dogani Ion

Cojocari Nina

Draguţa Condrat

Dodu Ana

În liste sunt incluşi toţi participanţii vii şi decedaţi. Suprafaţă – 100 m.

  1. Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului.

Cunoaşterea istoriei neamului. Onorarea eroilor băştinaşi. Comemorarea sătenilor căzuţi în războaie, victimelor deportate.  

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)

1. Răileanu – Burea Natalia Monografia Comunii Nimoreni – Judeţul Chişinău./ Apare cu străduinţa preotului Munteanu Serafim. Chişinău, 2002.

 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală :

 

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

In exterior

Pictura

 

+

 

 

Soclu

 

 

 

 

Postament

 

 

+

 

Sculptură

 

 

       +

 

Amenajare

        +

 

 

 

Înverzire

 

+

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :
  1. Categoria de protejare : Local.
  1. Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire :
  1. Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :
  1. Apartenenţa monumentului şi gestionarul :
  1. Data şi numărul actului de protecţie:

Data completării paşaportului :    01.03.2012                                   

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

Responsabil de protecţia monumentelor:  Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

 Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 
 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : „Eroilor neamului”. Monument – Troiţă.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Istorie şi Artă.
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) . Războaiele din anii 1914 – 1918, 1941 – 1945, Afganistan, Transnistria; deportările din 1947, 1949; Incidentul de la Cernoboli.
 4. Caracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) : Monument de istorie şi arta
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) : Bună.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) : Locală.
 7. Existenţa zonei protejate stabilite prin documentaţie de urbanism :
 8. Prezenţa documentelor (paşaport, fotografii, măsurări, proiect de restaurare):Paşaport.

Data elaborării fişei :18.05.2012

L.Ş.

 A elaborat:

Semnătura :

 Primarul satului Nimoreni Covali Andrei  

 

Fişa de evidenţă (versoul) :

Planul schematic al amplasării (foto)

 

 

Descrierea succintă

 

 

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de arhitectură
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Anul 1496, 1916.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Centrul satului Nimoreni.
 1. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

+

 

 

 

 

 

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

 

 1. DATE  ISTORICE :

i)        Istoria apariţiei, dezvăluirea evenimentelor şi personalităţilor în legătură cu care obiectiv a căpătat statut de monument, autor, constructori, beneficiar, izvoarele şi documentele de referinţă :

Prima biserică a fost din lemn. Anul datării primei biserici este 1496, este anul înscris pe o lespede de piatră, care se află pe mormântul ctitorului bisericii vechi şi care confirmă că biserica a existat până în anul 1880. Ctitorul bisericii a fost Pan Vasile. Locul pietrei este îngrădit şi îngrijit de credincioşii din sat. În timpul stăpânirii ruseşti din anii 1812 - .... biserica veche a fost demolată, în locul bisericii vechi a fost construită o biserică din piatră. Construcţia a fost de lungă durată, deoarece s-a făcut din banii enoriaşilor satului. Biserica a fost finisată în anul 1912, iar sfinţită şi deschisă cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” în anul 1916. Slujba se făcea în limba rusă. Biserica a funcţionat în timpul primului şi al doilea război mondial.

            În anii puterii sovietice, 1959 – 1989 biserica a fost închisă. În anul 1989 biserica a fost reparată capital şi redeschisă. Ajutor substanţial la reparaţia bisericii a acordat sovhozul „Vierul”, director P. Ciocan.

         La 14 noiembrie anul 2004 biserica a fost resfinţită, iar în curtea ei a fost inaugurat bustul Mitropolitului Gurie Grosu. Aportul substanţial îi revine actualului preot Serafim Munteanu.

j)        Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului.

În anul 1989, conform proiectului de restaurare, întocmit de cooperativa „Renaştere”, biserica a fost restaurată capital. Autori Braşovianu şi Gaştea. Au fost întăriţi pereţii, reconstruite turlele, clopotniţa, schimbate ferestrele, uşile. S-a construit gardul şi casa parohială.

Biserica a fost reparată în anul 2004. S-a instalat în faţa bisericii bustul Mitropolitului Gurie Grosu.

k)      Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei).

În anul 1989 au fost restaurate picturile interioare, icoanele printre care şi icoana hramului „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil”. S-a restaurat pronausul, nausul, cafastrul, altarul ect. Meşterii au fost aduşi de la mitropolie. Iconostasul  şi pristolul au fost readuse în ordinea serviciului devin.

La reparaţia din anul 2004 s-au efectuat multe lucrări de restaurare interior şi exterior. Au lucrat muţi meşteri, printre care era şi pictorul, sculptorul Arcadie Gamco. Dupa incendiul din martie 2011 intreaga biserica a fost reparata si picturile au fost restaurate.La fel au fost schimbate geamurile si a doua usa se la intrare in biserica.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Particularităţi planimetrice de bază, a structurii spaţial – compoziţionale, caracterul decorului faţadelor şi a interiorului, pictura, sculptura, elemente de artă decorativă, materiale de construcţie,  parametrii.

Exteriorul bisericii este realizat în stilul clasicist rus. Clopotniţa de sine stătătoare. În vârful turlelor se află crucile aurite. Biserica este construită din piatră maro deschisă şlefuită, fără tencuială la suprafaţă. Acoperită cu tablă. Înălţimea bisericii,  turlelor este de 18,5 şi 16,25 metri. Suprafaţa construcţiei – 100 m2. Suprafaţa terenului aferent (ogrăzii) – 20 ari.

  1.  Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului.

Centru de cultură pentru enoriaşi (credincioşi), casă de ritualuri. Religia ortodoxă.  

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)
 1. Răileanu – Burea Natalia Monografia Comunii Nimoreni – Judeţul Chişinău./ Apare cu străduinţa preotului Munteanu Serafim. Chişinău, 2002.
 2. În memoriam : Mitropolitul Gurie Grosu.// Altarul Credinţii, nr. 21, 17 noiembrie 2004, p. 3.
 3. Ţărcovi „Arx. Mihail i Gavriil”. Proiect Restavraţii pametnika arhitecturâ mestnogo znacenia naciala XX bbeca s. Nimorena, Kutuzovscogo raiona, 1988.
 4. Certificat de înregistrare a părţilor componente ale confesiunilor religioase. Număr 305, din 04.10.1996. Suprafaţa terenului aferent – 20 ari.Serviciul de stat pentru problemele cultelor pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Chişinău.
 1. Planul cadastral nr. 5518204131. Suprafaţa 100 m2. Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi geodezie. Organul cadastral teritorial Străşeni, filiala Ialoveni. Eliberat la 10.01.2005.
 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală :

 

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

În exterior

Constructiv

+

 

 

 

Pereţi

+

 

 

 

Planşee

+

 

 

 

Plafoane

+

 

 

 

Podele

+

 

 

 

Decorul faţadelor

+

 

 

 

Interior

+

 

 

 

În interior

Pictura

+

 

 

 

Sculptura

 

 

 

 

Decor

+

 

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :
  1. Categoria de protejare : Naţională.
  1. Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire : Hotărârea Guvernului R.M. nr. 719, din 17.11.1993.
  1. Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :
  1. Apartenenţa monumentului şi gestionarul : Mitropolia Moldovei, Biserica Ortodoxă din Moldova, reprezentanţi : Munteanu Serafim, preot, Dodu Ioan, epitrop, Ciocan Tudor, preşedintele comitetului religios. Certificat de înregistrare nr. 305 din 04. 10. 1996, prin hotărârea Guvernului R.M. nr. 719, din 17.11, 1993.
  1. Data şi numărul actului de protecţie:

Data completării paşaportului :    12.01.2005.                                   

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

L.Ş.

Responsabil de protecţia monumentelor:   Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Arhitectură
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) : Anul 1496, 1916.
 4. Caracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) : Biserică.
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) : Bună.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) : Naţională.
 7. Existenţa zonei protejate stabilite prin documentaţie de urbanism :
 8. Prezenţa documentelor (paşaport, fotografii, măsurări, proiect de restaurare): Paşaport.

Data elaborării fişei :

L.Ş.

 A elaborat:

Semnătura :

Primarul satului Nimoreni  Covali Andrei

 

Fişa de evidenţă (versoul) :

Planul schematic al amplasării (foto)

 

 

Descrierea succintă

P A Ş A P O R T

 

 1. DENUMIREA  MONUMENTULUI : Bustul „Mitropolitul Gurie Grosu”.
 1. TIPUL  MONUMENTULUI : Monument de sculptură monumentală..
 1. DATA  MONUMENTULUI (sau data evenimentului de care este legată edificarea monumentului – pentru monumentele de istorie şi artă) : Anii de viaţă 01.01.1877 – 14 .11. 1943.
 1. ADRESA (locul amplasării)  MONUMENTULUI : Amplasare în ograda bisericii din satului Nimoreni, în partea dreaptă.
 1. CARACTERUL  UTILIZĂRII  ACTUALE :

Destinaţia iniţială

Cultural educativ

Excursii şi turism

Curativ – medicale

Locativ

Industrial – gospodăresc

Nu se utilizează

+

+

 

 

 

 

 

 ANEXE :

Fotografii, vedere generală

 

Plan general

 

Fotografii detalii

 

Măsuri : plan, faţade, secţiuni

 

Fotografii de epocă, cărţi poştele

 

Planul schematic

 

 

 1. DATE  ISTORICE :

l)        Istoria apariţiei, dezvăluirea evenimentelor şi personalităţilor în legătură cu care obiectiv a căpătat statut de monument, autor, constructori, beneficiar, izvoarele şi documentele de referinţă :

 In memoria Mitropolitului Gurie Grosu, băştinaş din satul Nimoreni, vestit şi devotat slujitor al Bisericii, autor şi tipăritor de cărţi bisericeşti, fruntaş al mişcării de eliberare şi iluminare bisericească naţională, Mitropolit al Moldovei, păstor a celor două Eparhii din Cetatea Albă, cu reşedinţa în oraşul  Izmail şi  din Hotin, cu reşedinţa în oraşul Bălţi. 

Mitropolitul Gurie Grosu s-a născut la 1 ianuarie 1877 în satul Nimoreni. Rămas orfan, a crescut la mănăstire. A absolvit şcoala spirituală şi seminarul Teologic din Chişinău, a făcut studii la Kiev în Academia Teologică. În anul 1902 i se confirmă titlul de magistru în teologie. A fost misionar al Eparhiei de Chişinău, a fost călugăr, apoi a fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah. În anul 1904 a contribuit la înfiinţarea Societăţii Istorico – Arheologică Bisericească  din Basarabia. În anii 1921 – 1936 deschide o tipografie proprie şi tipăreşte cărţi bisericeşti în limba poporului (nu ruseşte cum se tipăreau pe atunci). A format revista bisericească  „Luminătorul”, a scris cărţile conform programei şcolii primare „Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu”, „Bucovina moldovenească” şi „Cartea de citire cu ştiinţe din gramatică moldovenească”, a tipărit 8 volume a Vieţilor Sfinţilor după Sf. Dumitru al Rostovului, a publicat „Abecedarul Moldovenesc” în grafie latină. A deţinut rangul de arhimandrit (1909), stareţ la mănăstirea din Smolensk, ministru adjunct (1917) la învăţământul şi culte, arhiereu – vicar al Mitropoliei Moldovei (1918), locţiitor al Ahiepiscopia din Chişinău  (1919), iar în perioada 16 mai 1921 până în noiembrie 1936 a fost Mitropolit în Arhiescopia din Chişinău. A fost părintele spiritual al „Sfatului Ţării”, a votat Unirea cu România la 1918 şi a fost Mitropolitul Basarabiei. Ultimii ani din viaţa îi petrece la Bucureşti. A fost înmormântat la cimitirul mănăstirii Cernica din Bucureşti.

 m)    Reconstrucţii sau demolări ce au modificat aspectul iniţial al monumentului.

Nu sunt.

n)      Lucrări de restaurare (caracterul general, perioada, autorul, locul păstrării documentaţiei).

Nu s-au efectuat.

 1. DESCRIEREA  MONUMENTULUI :
  1. Descrierea monumentului, existenţa şi textul conţinut, inclusiv pe plăci comemorative, data instalării.

 Bustul este instalat pe un postament cu înălţimea de 1,80 metri. Este sculptat chipul Mitropolitului Gurie Grosu, care binecuvântează cu semnul crucii. Bustul este în culoare albă. Pe postament, în faţă, este inscripţia : „Arhiepiscopul Chişinăului Mitropolitul Moldovei. 1877 – 1943”, la spate este inscripţie „Este ctitorit de familia Turculeţ Nicolae şi Chiril – 2004”. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Arcadie Gamco. Cheltuielile au fost suportate de săteanul Chiril Turculeţ. Inaugurarea  bustului a fost la 14 noiembrie 2004.

  1. Importanţa socială, istorico – ştiinţifică şi artistică a monumentului

Cunoaşterea istoriei neamului. Onorarea oamenilor de vază a ţării, ca Gurie Grosu, care a fost Mitropolitul Moldovei, fiind băştinaş din sat.

 1. BIBLIOGRAFIA,  IZVOARELE  DOCUMENTARE DE  ARHIVĂ,  MATRIAL ICONOGRAFIC (fotografii, desene de epocă)

1. Răileanu – Burea Natalia Monografia Comunii Nimoreni – Judeţul Chişinău./ Apare cu străduinţa preotului Munteanu Serafim. Chişinău, 2002.

2. În memoriam : Mitropolitul Gurie Grosu.// Altarul Credinţii, nr. 21, 17 noiembrie 2004, p. 3.

 1. STAREA TEHNICĂ :

Starea actuală :

 

 

Bună

Satisfăc.

Nesatisfăc.

Avariat

In exterior

Pictura

 

 

 

 

Soclu

 

 

 

 

Postament

+

 

 

 

Sculptură

+

 

 

 

Amenajare

+

 

 

 

Înverzire

+

 

 

 

 

 1.   SISTEMUL  OCROTIRII :
  1. Categoria de protejare : Local.
  1. Denumirea, numărul şi data documentului de luare sub ocrotire :
  1. Hotarele zonei protejate şi zonelor de protecţie de gradul 0, I, şi II (descriere succintă cu referire la actul de confirmare) :
  1. Apartenenţa monumentului şi gestionarul :
  1. Data şi numărul actului de protecţie:

Data completării paşaportului :    18.05.2012.                                   

Executorul  :Eremia Eudochia, bibliotecară.

semnătura  :

 L.Ş.

Responsabil de protecţia monumentelor:  Ciobanu Maria, specialist principal in problemele bibliotecilor publice, muzee, monumente, Secţia Cultură Ialoveni.                                                            

Semnătura :

Republica Moldova, raionul Ialoveni, oraşul(satul, comuna) :Satul Nimoreni.

 

Fişa de evidenţă a monumentului (imobil)

 

 1. Denumirea monumentului  : Bustul „Mitropolitul Gurie Grosu”.
 2. Tipul monumentului(istorie, arhitectură, arheologie, artă): Istorie şi Artă.
 3. Datarea (Anul. Perioada edificării) : Anii de viaţă 01.01.1877 – 14 .11. 1943.
 4. aracterul exploatării actuale (propuneri de utilizare) : Monument de istorie şi arta
 5. Starea tehnică (bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare, avariat) : Bună.
 6. Categoria de importanţă (locală, naţională) : Locală.
 7. Existenţa zonei protejate stabilite prin documentaţie de urbanism :
 8. Prezenţa documentelor (paşaport, fotografii, măsurări, proiect de restaurare):Paşaport.

Data elaborării fişei :18.05.2012

L.Ş.

 A elaborat:Eudochia Eremia

Semnătura :

 Primarul satului Nimoreni   Covali Andrei  

 

Fişa de evidenţă (versoul) :

Planul schematic al amplasării (foto)

 

Descrierea succintă